Over ons

John Toury Advocaten is een onafhankelijk nichekantoor gespecialiseerd in het algemeen vastgoedrecht en het administratief recht. Het kantoor verleent juridische bijstand en advies en onderscheidt zich hierbij door het feit dat het exclusief optreedt ter verdediging van de belangen van particulieren en ondernemingen.

John Toury Advocaten is werkzaam over heel België en richt zich hierbij specifiek op de materies van het ruimtelijk ordeningsrecht, de stedenbouw en de woonkwaliteit (stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, handhaving, leegstands- en ongeschiktheidsheffing), het onteigeningsrecht en de planschade (administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure, planschadeprocedure), het milieurecht (milieuvergunning, bodemsanering, afvalstoffen), het zakenrecht en administratief goederenrecht (erfdienstbaarheden, openbaar domein en het gebruik ervan), de overheidsaansprakelijkheid en de professionele aansprakelijkheid (procedures in schadevergoeding ten aanzien van de overheid en aangaande de professionele aansprakelijkheid) en de rechtsbescherming tegen de overheid (onteigeningsdreiging, erfdienstbaarheden van openbaar nut).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*